تبلیغات
به سوی ظهور - حکایت عابد زاهد و زن بدکاره
به سوی ظهور
salamashna.mihanblog

حکایت عابد زاهد و زن بدکاره

امام صادق

ـ در کتاب بحارالانوار و اصول کافی از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده که آن حضرت می فرمایند:

عابدی بود که همیشه سرگرم عبادت و بندگی و اطاعت حق بود. به قدری در عبادتش کوشا بود که شیطان هرکاری می کرد که او را سست کند، نمی توانست.

النّهایه شیطان آخر نعره ای زد. بچّه هایش اطرافش جمع شدند، گفتند: تو را چه شده که فریاد می زنی؟

گفت: از دست این عابد عاجز شده ام! آیا شما راهی سراغ دارید؟

یکی از آن ها گفت: من او را وسوسه می کنم که به شهوت آید و زنا کند.

شیطان گفت: فایده ای ندارد؛ زیرا اصل میل به زن در او کشته شده است.

دیگری گفت: از راه خوراکی های لذیذ او را می فریبم تا به حرام خواری و شراب کشیده شود و او را هلاک کنم.

گفت: این هم فایده ندارد؛ زیرا در اثر ریاضت چند ساله، شهوت خوراکی نیز در او کشته شده است.

سوّمی گفت: از راه عبادت، همان راهی که در آن الان به سر می برد، چون عبادت می کند امّا آگاهانه نیست، می توانم او را گول بزنم.

شیطان گفت: آفرین! مگر از راه تقدّس کاری کنی!

بیایید قدر خود را بدانیم و در مبارزه با شیطان و طی نمودن مراحل تکامل تمام تلاش و توان خود را به کار گیریم وگرنه فرصت و وقت ما تنگ است و زمان مرگ نامعلوم!

بالاخره نتیجه ی این شورا این شد که خود همین شیطانک مأموریت پیدا کرد. (در اغلب متدیّنین از همین راه و نظایرش وارد می شود.) شیطانک به صورت جوانی به صومعه رفت و در زد. عابد آمد در صومعه را باز کرد دید یک جوان است.

آقا چه می خواهی؟

شیطان گفت: من جوان مسلمانی هستم ولی متأسّفانه پدر و مادر من گبر و بت پرست هستند. نمی گذارند، من نماز و عبادت کنم. شنیده ام عابدی در این جا مشغول عبادت است و صومعه دارد. گفتم بیایم نزد شما و بهتر به بندگی برسم. مگر شما نمی خواهید تمام مردم خدا پرست شوند؟ یکی از آن ها من هستم.

عابد به ناچار راهش داد. آمد جلوی عابد ایستاد به نماز خواندن.

آن قدر نماز خواند و خواند و خواند تا نزدیک غروب، عابد روزه دار بود. سفره ی کوچکی پهن کرد به جوان تعارف کرد. جوان گفت: نه نمی خورم. حالا دیر نمی شود. الله اکبر! ایستاد به نماز. عابد یک مقدار نان خشک خورد و دوباره به نماز ایستاد. بعد خوابش گرفت. به جوان گفت: بیا یک مقدار استراحت کن!

جوان گفت: نه! الله اکبر! و دوباره نماز بعدی را شروع کرد.

عابد یک مقدار خوابید. نیمه های شب بیدار شد، دید این جوان بین زمین و آسمان نماز می خواند.

 عابد به خودش گفت: عجب! عابدتر از من هم  هست که به این مقام نماز رسیده و اصلاً خسته نمی شود. این چه شوقی است؟ این چه نیرویی است که خدا به این جوان داده که غذا نخورد و خواب نداشته باشد و دایم به عبارت مشغول باشد؟ بالاخره گفت: بروم از او سؤال کنم که چه کرده که به این مقام رسیده؟

شیطانک سرگرم بود و اصلاً اعتنایی به عابد نمی کرد. سلام نماز را داد، فوراً به نماز بعدی سرگرم می شد. تا بالاخره عابد او را قسم داد که فقط سؤالی دارم، جواب مرا بده. شیطانک صبر کرد و عابد پرسید: چه کردی که به این مقام رسیدی؟!

گفت: من که به این مقام رسیدم، به واسطه ی گناهی بود که مرتکب شدم و بعد هم توبه کردم و حالا هر وقت به یاد آن گناه می افتم، توبه می کنم و در عباداتم قوی تر می شوم و صلاح تو را هم در همین می بینم که بروی و با زنی نامحرم زنا کنی و بعد توبه نمایی تا به این مقام برسی.

عابد

عابد گفت: من چطور زنا کنم؟ اصلاً راه این کار را نمی دانم و پول هم ندارم. شیطانک دو درهم به او داد و نشانه ی محلّه ی فاحشه ای را در شهر به او داد.

 عابد از کوه پایین رفت و به شهر داخل شد. از مردم سراغ خانه ی فاحشه را گرفت. مردم گمان کردند که او می خواهد آن زن را ارشاد و راهنمایی کند. جایش را نشان دادند. وقتی که بر فاحشه وارد شد، پول خود را به او عرضه داشت و تقاضای حرام نمود.

این جا لطف خدا به یاری عابد می آید و به دل فاحشه می اندازد که او را هدایت کند.

زن به سیمای عابد نگریست، دید زهد و تقوی از آن می بارد. آمدنش به این جا عادّی نیست. از او پرسید: چطور شد به این جا آمدی؟  گفت: چه کار داری تو پول را بگیر و تسلیم من شو!

زن گفت: تا حقیقت را نگویی، تسلیم تو نمی شوم!

بالاخره عابد به ناچار جریان را گفت.

زن گفت: ای عابد هر چند به ضرر من است و من الان به این پول نیاز دارم ولی بدان این شیطان بوده که تو را به سوی من راهنمایی کرده است. عابد گفت: او به من قول داده که به مقام او برسم.

زن گفت: نه چنین نیست که تو می گویی.

 ای عابد! از کجا معلوم که پس از زنا توفیق توبه پیدا کنی یا توبه ات پذیرفته شود و یا اگر یک وقت در حال زنا عزرائیل آمد و جانت را گرفت. تو جواب خدا را چه خواهی داد؟ یا این که جنب از حرام بودی، فرصت غسل و توبه و انابه پیدا نکردی. جواب حق را چه خواهی داد؟! از آن گذشته پارچه ی پاره نشده، بهتر است یا پاره شده و دوخته و وصله کرده شده؟! این شیطان بوده که تو را فریفته است.

عابد باز نپذیرفت. زن در آخر کار گفت: من این جا هستم. برای این شغل آماده هستم. تو برگرد اگر دیدی آن جوان همان جاست و همین طور سرگرم عبادت است، بیا من در خدمت هستم.

( البتّه دزد تا شناخته شد، فرار می کند. تا مؤمن فهمید و به این مرحله از شناخت رسید که وسوسه ی شیطان است، در می رود.)

سرانجام عابد قبول کرده و به صومعه برمی گردد، می بیند کسی نیست و می فهمد که این ملعون(شیطان) می خواسته او را در چه دامی بیندازد، از کرده ی خود پشیمان و نادم گشته و توبه می نماید و به عبادت مشغول و به آن زن فاحشه دعا می کند.

پیامبر

مرویست که شب آخر عمر آن زن فاحشه رسید و از دنیا رفت. صبح به پیغمبر آن زمان وحی رسید که به تشییع جنازه ی او برود. وقتی که بر در خانه ی زن می رسد، مردم می گویند: ای پیغمبرخدا! برای چه به در خانه ی این زن فاحشه آمده ای؟

می گوید: برای تشییع جنازه ی زنی از اولیاء حق آمده ام.

مردم می گویند: او زن فاحشه ای بیش نبود.

پیغمبر سرش را به سوی آسمان می کند و می گوید: خدا تو می گویی یکی از اولیای من مرده! تشییع جنازه اش کن! این مردم می گویند این زن فاحشه بوده، قضیه چیست؟

خطاب رسید: ای پیغمبر! هم مردم راست می گویند و هم من! چون این زن تا چندی پیش فاحشه بوده، امّا آن عابد را از گناه دور می کند. بعد از رفتن عابد در خانه را می بندد و پشت در می نشیند و کلاه خود را قاضی می کند و می گوید:

ای بدبخت و بیچاره! تو به عابد گفتی شاید در حال زنا عزرائیل به سراغت آید و تو توفیق توبه کردن پیدا نکنی! چه خاکی بر سر خواهی ریخت؟ تو که خودت از او پست تر هستی و یک عمر دامنت کثیف و آلوده است. تو چرا توبه نمی کنی؟ شاید عزرائیل یک وقت به سراغ تو هم بیاید. با دامن آلوده جواب خدا را چه خواهی داد؟!

از آن شب توبه کرد و از گناه برگشت و نادم و پشیمان گردید و با ما آشتی کرد و مشغول عبادت گردید.( گناهان کبیره، ج2، ص412)

باغبانا زخزان بی خبرت می بینم        آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد

رهزن دهر نخفتست مشو ایمن از او    اگر امروز نبردست که فردا ببرد

عزیزان من!

بیایید قدر خود را بدانیم و در مبارزه با شیطان و طی نمودن مراحل تکامل تمام تلاش و توان خود را به کار گیریم وگرنه فرصت و وقت ما تنگ است و زمان مرگ نامعلوم!

 

ارزش انسان

ای که چون شیخ بهـا خواهی بهـای خویش را       از گلیم خـود بـرون مگذار پـای خویش را

گر خدا خواهی ببینی، از خودی ها دم مزن           بی خود از خود شو که تا بینی خدای خویش را

دیده ی نادیـده را زنگ تعلّق حایـل است              پاک کـن آیینه ی ایـزد نمـای خویش را

چـون زلیخـا اتّکا بـر چاک پیراهن مکن                   ورنه می بینی از این غفلت سـزای خویش را

مور را هرگز به دربـار سلیمان کار نیسـت              تا که وقف کار می سازد قوای خویش را

تا نگردی نیست از هستی نمی یابی نشان          جستجو کن از فنای خود بقای خویش را

تا مجـالی هست فکری کن بـرای آخرت               سعی کن یک لحظه دریابی صفای خویش را

از مـن ژولیده بشنـو تا توان داری به تـن                از گلیـم خود برون مگذار پای خویش را


نوع مطلب : داستان های آموزنده، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 16 آذر 1397 03:14 ق.ظ

Regards, Ample knowledge!

prix de cialis cialis dosage il cialis quanto costa cialis price thailand effetti del cialis try it no rx cialis prezzo cialis a buon mercato fast cialis online click here take cialis cialis efficacit
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:48 ب.ظ

Regards! Loads of facts!

cialis prices cialis efficacit cialis daily reviews dose size of cialis cialis per paypa cialis patent expiration cialis prezzo in linea basso we like it cialis price tadalafil 5mg cialis billig
یکشنبه 11 آذر 1397 02:23 ق.ظ

Seriously a lot of awesome advice!
cialis professional yohimbe we recommend cialis info we choice free trial of cialis enter site very cheap cialis cialis sicuro in linea cialis arginine interactio cialis venta a domicilio cialis canada on line cialis diario compra generic cialis review uk
شنبه 10 آذر 1397 01:55 ب.ظ

Nicely put. Kudos!
when can i take another cialis cialis canadian drugs canadian cialis cialis e hiv if a woman takes a mans cialis prezzo cialis a buon mercato sialis viagra cialis levitra precios de cialis generico cialis daily new zealand
جمعه 9 آذر 1397 02:37 ب.ظ

You've made the point.
cialis generic canadian cialis brand cialis generic order a sample of cialis cialis en mexico precio bulk cialis overnight cialis tadalafil india cialis 100mg cost online cialis cialis 20 mg effectiveness
جمعه 9 آذر 1397 02:50 ق.ظ

This is nicely put! .
generic cialis soft gels cialis et insomni generic cialis with dapoxetine cialis online nederland female cialis no prescription generic cialis with dapoxetine dosagem ideal cialis buy cialis cialis wir preise generic cialis 20mg tablets
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:30 ب.ظ

You actually suggested it exceptionally well.
cialis for bph cialis super kamagra viagra vs cialis cialis purchasing cialis 20 mg buy cheap cialis in uk generic cialis 20mg tablets cialis 20mg sialis cialis for sale in europa
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:53 ب.ظ

Thanks, Fantastic stuff.
viagra vs cialis cialis tadalafil online cialis australian price cialis generika cialis without a doctor's prescription cialis rezeptfrei cialis taglich cialis generico milano when will generic cialis be available cialis online
چهارشنبه 7 آذر 1397 02:55 ق.ظ

Really loads of helpful material.
5 mg cialis coupon printable only best offers 100mg cialis cialis generico milano cialis kamagra levitra cialis pills in singapore where cheapest cialis cialis cost compare prices cialis uk cialis online nederland we use it cialis online store
پنجشنبه 19 مهر 1397 05:26 ب.ظ

Great facts, Appreciate it.
levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra online vardenafil generic levitra cheap 20mg levitra levitra 20 mg levitra 10 mg kopen levitra 20 mg bayer prezzo buy levitra
شنبه 7 مهر 1397 04:50 ق.ظ

Superb data. Regards.
cialis ahumada cialis for sale in europa cialis 10mg prix pharmaci 5 mg cialis coupon printable cialis 5mg billiger viagra cialis levitra sialis cialis online can i take cialis and ecstasy how does cialis work
شنبه 31 شهریور 1397 07:44 ب.ظ

Really many of amazing tips!
drugstore online shopping prescription drugs without prior prescription northwest pharmacies online pharmacy canada reviews canadianpharmacyusa24h is it legal canada medication pharmacy drugstore online canada north west pharmacy canada online pharmacies tech school pharmacy onesource
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:02 ب.ظ

Superb write ups. Thanks!
cost of cialis per pill buy cialis online cheapest cialis arginine interactio free generic cialis cialis 5mg billiger prescription doctor cialis generic cialis 20mg tablets cialis generic tadalafil buy generic cialis pro cialis 20mg preis cf
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:02 ب.ظ

Really all kinds of wonderful data!
generic low dose cialis tadalafil 20mg free generic cialis cialis ahumada we use it 50 mg cialis dose cialis savings card price cialis wal mart pharmacy cialis in sconto generic cialis at the pharmacy cialis 100 mg 30 tablet
سه شنبه 13 شهریور 1397 10:56 ب.ظ

Terrific postings, Appreciate it.
order canadian prescriptions online canada drug canadian medications, liraglutide canadian viagra canada online pharmacies canadian online pharmacies legitimate canadian prescriptions online serc 24 mg canadian pharmacy no prescription canadian pharmacies shipping to usa canada vagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:50 ق.ظ

Regards, Loads of postings.

buy viagra prescription age to buy viagra generic viagra cheap buy viagra with no prescription buy prescription viagra rx pharmacy viagra buy viagra online without a prescription where can i buy sildenafil online viagra how to get a prescription order viagra cheap
دوشنبه 12 شهریور 1397 10:02 ب.ظ

You actually explained this adequately.
cialis kaufen cialis therapie generic cialis click here to buy cialis dose size of cialis we like it safe cheap cialis when will generic cialis be available cialis australian price weblink price cialis cost of cialis cvs
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:04 ق.ظ

Useful tips. Thanks a lot!
how to purchase cialis on line cialis super acti low cost cialis 20mg non 5 mg cialis generici cipla cialis online cialis rezeptfrei if a woman takes a mans cialis cialis billig we choice free trial of cialis prices for cialis 50mg
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:14 ب.ظ

Effectively spoken without a doubt! !
we like it cialis price cialis sans ordonnance cialis bula acheter cialis meilleur pri buying cialis in colombia cialis 20mg preis cf viagra vs cialis vs levitra overnight cialis tadalafil side effects for cialis prezzo cialis a buon mercato
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:12 ق.ظ

With thanks! Fantastic information.
viagra without presc uk blue pills how can you buy viagra viagra order online sildenafil pharmacy cheap viagra tablets viagra cheap price viagra online prices rx sildenafil buy viagra online canada no prescription
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:24 ب.ظ

You reported that wonderfully.
generic cialis review uk cialis professional from usa cialis generico we like it cialis price canadian discount cialis how to buy cialis online usa cialis prices in england side effects for cialis cialis 200 dollar savings card cialis pills in singapore
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:59 ق.ظ

You said it perfectly.
cialis y deporte buy cheap cialis in uk tesco price cialis acheter du cialis a geneve acheter cialis kamagra tadalafil american pharmacy cialis cialis dosage amounts prices for cialis 50mg where do you buy cialis
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:44 ب.ظ

Many thanks! Quite a lot of info.

cialis lowest price cialis for sale cialis authentique suisse effetti del cialis viagra cialis levitra buy cialis cheap 10 mg venta cialis en espaa acheter cialis kamagra il cialis quanto costa buy generic cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:43 ق.ظ

You said it very well.!
safest place to buy viagra how to buy generic viagra buy viagra alternative cheap generic viagra online pharmacy viagra pharmacy viagra online pharmacy viagra buy levitra where can i order viagra online viagra price uk order cheap viagra online can you buy viagra at the store
شنبه 18 فروردین 1397 12:22 ق.ظ

Kudos, Plenty of stuff.

cialis dosage amounts the best choice cialis woman side effects for cialis deutschland cialis online sialis import cialis the best site cialis tablets cialis 30 day trial coupon order generic cialis online we recommend cialis info
دوشنبه 28 اسفند 1396 04:10 ق.ظ

Superb write ups. Appreciate it.
cialis 100 mg 30 tablet only now cialis 20 mg link for you cialis price cialis pills price each cialis per paypa purchasing cialis on the internet cialis kaufen bankberweisung cialis canada chinese cialis 50 mg side effects of cialis
دوشنبه 30 مرداد 1396 03:41 ب.ظ
Hello just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the
pictures aren't loading properly. I'm not sure why but
I think its a linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same results.
شنبه 14 مرداد 1396 03:49 ب.ظ
Unquestionably consider that which you said. Your favorite reason seemed to be at the net the
easiest factor to bear in mind of. I say to you, I definitely get irked while other people consider issues that they plainly do not recognize about.
You managed to hit the nail upon the top and
defined out the whole thing without having side effect
, other folks can take a signal. Will probably be again to get more.
Thank you
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:43 ب.ظ
Simply wish to say your article is as amazing. The clarity in your post is just great and i can assume you're an expert
on this subject. Fine with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post.

Thanks a million and please keep up the gratifying work.
سه شنبه 29 فروردین 1396 07:54 ق.ظ
I was suggested this blog by way of my cousin. I am now not sure whether this post is written by means of him
as nobody else realize such particular approximately my difficulty.
You're incredible! Thanks!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : ایمان صداقت (جهرم)
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول و خرید شارژ تالیا